Izbornik jezika

Bosanski | Svenska
SlikaVarje klient är unik.


Garanterad sekretess.

Främst lösa invecklade energier från det förflutna.

Sedan fokus för att balansera energier och pröva självständighet och den utvecklande vandringen mot det slutliga resultatet.

I coachning ingår ett veckobrev med uppgifter och Reiki behandling vid behov, samt samtal, uppföljning och stöd ..

Samtalen är möjliga via e-post eller chatt och Skype, om så önskas även via telefon.

Att skriva brukar vara bäst i perioder då det ger dig möjlighet att gå tillbaka och läsa så du blir ännu mer stärkt i din nya roll.

0 0